Kies een categorie
Naar de shop

Garantiebepaling Stromer

Stromer garantie

MyStromer NV (hierna: STROMER) feliciteert u met de aankoop van uw nieuwe STROMER-product. Onze naam staat voor de beste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit bij de bepaling, productie en bewerking van de gebruikte materialen, en voor een aantrekkelijke look bij verwerking, concept en design.

Om vele jaren lang onbeperkt plezier en rijgenot te kunnen beleven aan uw hoogwaardige STROMER-product, moet u een aantal regels volgen. Deze worden verder in deze tekst, en vooral in uw handleiding, omschreven.

Garantiebepalingen Stromer

GARANTIEBEPALINGEN STROMER

myStromer NV (hierna: STROMER) feliciteert u met de aankoop van uw nieuwe STROMER-product. Onze naam staat voor de beste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit bij de bepaling, productie en bewerking van de gebruikte materialen, en voor een aantrekkelijke look bij verwerking, concept en design.

Om vele jaren lang onbeperkt plezier en rijgenot te kunnen beleven aan uw hoogwaardige STROMER-product, moet u een aantal regels volgen. Deze worden verder in deze tekst, en vooral in uw handleiding, omschreven.

STROMER levert voorgemonteerde fietsen van hoge kwaliteit, uitsluitend aan de detailhandel.

De verwezenlijking van de definitieve rijklaarheid en daarmee ook de verzekering van de rijveiligheid, in het bijzonder koperspecifieke basisafstellingen van de vering, versnellingen en remmen, gebeurt uitsluitend door de erkende STROMER-dealer (hierna: STROMER-dealer).

Met ‘koper’ (hierna: koper) wordt u als eindklant aangeduid en geadresseerd.

Deze garantiebepalingen regelen de garantieservice van STROMER ten opzichte van de koper en de voorwaarden waaronder aanspraak kan gemaakt worden op de garantie-service.

De volledige garantiebepalingen kunnen op elk moment geraadpleegd worden op de website van STROMER:www.stromerbike.com

1. PRODUCTGARANTIE

De koper heeft recht op de garantieservice volgens de hierna genoemde bepalingen.

2. PRODUCTEN DIE ONDER DE GARANTIE VALLEN

De garantie omvat alleen frames, stijve vorken en elektronische onderdelen (motor, accu, display) van STROMER zelf: (hierna: STROMER-producten). De garantie geldt uitsluitend voor nieuwe STROMER-producten, die bij een STROMER-dealer gekocht werden. Alle andere onderdelen en componenten zijn van deze garantie uitgesloten.

3. GARANTIEDUUR

Vanaf de leverdatum verleent STROMER de volgende garantieduur:

 • Frame - 3 jaar
 • Accu (60% van de capaciteit) - 2 jaar of 1.000 volledige laadcycli (afhankelijk van welke van beide vroeger plaatsvindt)
 • Lakwerk - 2 jaar
 • Andere STROMER-producten - 2 jaar

4. UITSLUITINGEN

Volgende componenten / onderdelen en feiten zijn van deze garantie uitgesloten of leiden tot een uitsluiting van de garantie:

 • Wanneer het voertuig technisch aangepast wordt zonder goedkeuring van de fabrikant
 • Latere ombouw of inbouw van niet compatibele of niet originele onderdelen.
 • Verslijtbare onderdelen zoals kogellagers, glijlagers, lagerbouten en lagerschroeven, banden enz.
 • Onderdelen/componenten die niet van STROMER zelf zijn
 • Gevolgschade
 • Zelfstandige oplossing van het probleem door de STROMER-dealer mogelijk
 • Oneigenlijk gebruik / transport
 • Gebrek aan garantiecontrole binnen redelijke termijn
 • Onjuist onderhoud (Volg de handleiding).
 • Schade als gevolg van ontbrekende of verkeerde afstelling(en) of versleten onderdelen
 • Gevolgen van een val.
 • Schade als gevolg van weersomstandigheden of normale slijtage.
 • Schade als gevolg van verkeerde reinigingsproducten, gereedschap zoals hogedrukreinigers of gebruikte additieven.
 • Commercieel verhuur / lease

5. OMVANG VAN DE GARANTIE

STROMER is verplicht tot deze garantie gedurende de toepasselijke garantietermijnen tot volgende diensten:

 • Naar keuze van STROMER reparatie of vervanging door gelijkwaardige onderdelen / componenten, waarbij het vervangstuk wat betreft model en/of kleur van het te vervangen stuk kan verschillen;
 • Diensten die niet onder de garantie vallen en die binnen de competentie van de dealer liggen, evenals de reiniging van vuil geleverde fietsen, worden volgens het gebruikelijke uurtarief, materiaal en transport bij de kosten in rekening gebracht;
 • Een onder de garantie geleverde dienst (reparatie / vervanging) verlengt de oorspronkelijke garantie niet.

Er zijn geen andere claims dan de hierboven genoemde.

6. INDIENING EN VERWERKING VAN DE GARANTIECLAIMS

Garantieclaims moeten door middel van een kopie van de garantiekaart en van het aankoopbewijs van een STROMER-dealer bij uw STROMER-dealer worden gemeld.

Uw STROMER-dealer meldt uw garantieclaim incl. foto’s en serienummers van de defecte onderdelen en framenummer aan STROMER, dat spoedig na ontvangst van de garantieaanvraag over de verdere procedure zal beslissen. Indien voor de verduidelijking het onderzoek van de onderdelen nodig is, moeten deze gedemonteerd en in propere toestand bij STROMER ingediend worden.

Onder de garantie gerepareerde of vervangen producten worden bij de STROMER-dealer afgeleverd. De montage en basisafstelling moeten door de STROMER-dealer uitgevoerd worden. Wanneer deze voorwaarde niet in acht genomen wordt, kan elke garantie geweigerd worden.

7. SALVATORISCHE CLAUSULE

Indien enige bepaling van deze garantie ongeldig zou zijn of worden, of een regelingsleemte zou blijken te bevatten, dan blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onbeinvloed. In de plaats van de ontbrekende of ongeldige bepaling geldt een bepaling als overeengekomen, die de betekenis van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze garantie (ook met betrekking tot de vraag over het tot stand komen of de geldigheid ervan) wordt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Solothurn overeengekomen. Deze koopovereenkomst wordt beheerst door Zwitsers recht, met uitzondering van het conflictenrecht en het VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

 • myStromer AG
 • Freiburgstrasse 798
 • 3173 Oberwangen
 • Switzerland
 • Phone +41 (0)31 848 23 00
 • info@stromerbike.com